CCTV

Circuit tancat de televisió o CCTV (sigles en anglès de closed circuit television), és una tecnologia de videovigilanciadisenyada per supervisar una diversitat d’ambients i activitats.

Sistemes anti intrusió

Sistemes de seguretat anti-intrusió i alarmes dissenyades per protegir totalment les instal·lacions, detectar incidències i emetre avisos.

Càmeres IP

Videovigilancia IP és una tecnologia de vigilància visual que combina els beneficis analògics dels tradicionals CCTV amb els avantatges digitals de les xarxes de comunicació IP.

Vídeo Anàlisi

La principal aplicació dels sistemes de videovigilancia intel·ligent és la seguretat perimetral.

Monitoratge

Detecció d’incidències de diferent índole a través de la visualització i mostreig dels vídeos registrats a través d’un sistema de CCTV.

Central Receptora

És el centre de control de la recepció, monitoratge i comprovació dels senyals emesos pel Sistema de Seguretat les 24h.