És el centre de control de la recepció, monitoratge i comprovació dels senyals emesos pel Sistema de Seguretat les 24h.

Si es comprova la veracitat de l’alarma, s’avisa immediatament a la Policia, Servei de Seguretat o emergències pertinents.

 
 
 

Demani informació sobre aquest servei